Våra tjänster

Nedan kan du se exempel på vad vi kan göra för att hjälpa din business.

Vad vi kan göra för dig

Under åren har jag haft varierande roller i olika organisationer och där utfört otaliga uppgifter. Dessa roller har gjort att jag samlat värdefull kunskap och kompetens som kan utnyttjas inom många olika områden för att hjälpa ditt företag.

Motorer och kringutrustning

Garantiärenden

Elektronik och mekanik

Förhandlingar

i

Avtalsförståelse

Leverantörs-relationer

Service och reservdelar

Problemlösning