Siffa Consulting

Siffa Consulting grundades 2022 av Harry Sigfrids som besitter mångårig teknisk expertis. Företaget jobbar med maskin- och prosessplanering och relaterade konsultationstjänster.

Harry Sigfrids

affärskonsult

Med över 25 års erfarenhet från många olika områden är jag en skicklig person som besitter många olika kunskaper. Genom mina tidigare befattningar har jag stor erfarenhet av avtalsförståelse, förhandlingsförmåga samt problemlösning. Under mina tidigare år har jag tagit en roll för rådgivning och utbildning, både av mig själv och kollegor. Jag har ansetts vara en hjälpsam och respekterad medarbetare av kollegor och ofta varit ”den föredragna källan” för information.

”Jag har över 25 års erfarenhet av att arbeta inom den tekniska industrin”