Siffa Consulting

Er framgång är vår business 

Avtalsförhandling

Vi har en omfattande bakgrund där vi skaffat oss avtalsförståelse, förhandlings- såväl som felsökningskunskaper.

Service och reservdelar

Vi besitter årtionden av kunskap från jobb inom den tekniska energiindustrin med service och reservdelar.

Garantiärenden

En gedigen arbetserfarenhet i över 25 år gör oss till expert på ärenden som rör ärenden kring garanti och underleverantörer.

Varför välja Siffa Consulting

Med mer än 25 års erfarenhet från många olika områden inom industrin har vi skaffat oss värdefulla kunskaper som du kan dra nytta av. Våra tidigare uppdrag har gett stor insikt i avtalsförståelse, förhandlingsförmåga såväl som problemlösning med flera områden. Rollen har ofta inneburit rådgivning och utbildning. Vår inställning och vårt arbetssätt har av företagets anställda ansetts vara hjälpsam och respekterat. Under uppdragen har vi ofta varit ”den föredragna källan” för information.

I behov av konsultation?